Η εταιρεία

Η εταιρεία POTEMA – GREECE είναι o επίσημος αντιπρόσωπος της POTEMA® by BMV GmbH και εξειδικέυεται στις υπηρεσίες καθαρισμού στρωμάτωνσαλονιώνχαλιών – μοκετών από τα ακάρεα, τους μύκητες, τα βακτήρια και τη μούχλα.

Επίσης έχει την κεντρική διάθεση του αυθεντικού προϊόντος βιολογικού καθαρισμού και απολύμανσης “POTEMA Mattress Cleaning Spray

Απευθύνεται σε οικιακούς πελάτες αλλά και σε επαγγελματίες (ξενοδοχεία, ξενώνες, καταλύματα, νοσοκομεία κ.α.) σε όλη την Ελλάδα.

Η μέθοδος που χρησιμοποιεί είναι απόλυτα φυσική χωρίς χημικά, φιλική πρός το περιβάλλον.

Η εταιρεία Potema Service πιστοποιήθηκε με ISO 9001:2015 σε:
Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού κτιρίων. Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών καθαρισμού στρωμάτων, ταπετσαριών και χαλιών. Εμπορία εξοπλισμού και υλικών καθαρισμού.

Επίσης η Potema Service έχει ενεργή πιστοποίηση για τα προϊόντα της.

Η εταιρία POTEMA είναι πιστοποιημένη από το Ευρωπαϊκό κέντρο European Centre for Allergy Resaerch Foundation. Για την αποτελεσματικότητα των μεθόδων της, έχει βραβευτεί από αναγνωρισμένα μικροβιολογικά κέντρα και Πανεπιστήμια του εξωτερικού.

  • Comparative examination “Cleaning of mattresses according to the POTEMA® method” – University Straßbourg.
  • Disinfecting effect of UVC radiation, Philips Information.
  • Inactivation of the house dust allergen by UV radiation. Bruchhausen, Geisler.
  • Bacteriological, mycological and parasitological examination of the POTEMA ® mattress cleaning system, Biohygiene Elsass, F-67450 Mundolsheim, Dr. G. Brugerolles.
  • Microbiological test POTEMA® Mattress Clean. Test method: Swiss examining norm SNV 195920 LGA Nbg.
  • Check of bacteria growth on mattress covers. Dr. Med Enno K.J. Gries.
  • Increase diminution of the house dust mite by 99% according to a scientific study published in HYGMed 03.

Υγιής διαβίωση, διαβίωση με την POTEMA®.