Πιστοποίηση

Η εταιρεία Potema Service πιστοποιήθηκε με ISO 9001:2015 σε:
Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού κτιρίων. Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών καθαρισμού στρωμάτων, ταπετσαριών και χαλιών. Εμπορία εξοπλισμού και υλικών καθαρισμού.

Επίσης η Potema Service έχει ενεργή πιστοποίηση για τα προϊόντα της.

Η εταιρία POTEMA είναι πιστοποιημένη από το Ευρωπαϊκό κέντρο European Centre for Allergy Resaerch Foundation. Για την αποτελεσματικότητα των μεθόδων της, έχει βραβευτεί από αναγνωρισμένα μικροβιολογικά κέντρα και Πανεπιστήμια του εξωτερικού.

  • Comparative examination “Cleaning of mattresses according to the POTEMA® method” – University Straßbourg.
  • Disinfecting effect of UVC radiation, Philips Information.
  • Inactivation of the house dust allergen by UV radiation. Bruchhausen, Geisler.
  • Bacteriological, mycological and parasitological examination of the POTEMA ® mattress cleaning system, Biohygiene Elsass, F-67450 Mundolsheim, Dr. G. Brugerolles.
  • Microbiological test POTEMA® Mattress Clean. Test method: Swiss examining norm SNV 195920 LGA Nbg.
  • Check of bacteria growth on mattress covers. Dr. Med Enno K.J. Gries.
  • Increase diminution of the house dust mite by 99% according to a scientific study published in HYGMed 03.